slide

středa 29. července 2009

Award for my blogMůj blog získal ocenění...wooow...to je radostná zpráva!!Takže moc děkuji,jmenovitě těmto dámám od kterých jsem získala ocenění:
Moninda
Ladka
LuciaK

Here are the rules for this award:
1. Put the award on your blog.
2. Include a link to the person who gave you the award.
3. Nominate 7 or more blogs (always hard to do)
4. Leave a message on their blog letting them know they have an award on your blog

Zde jsou pravidla pro udělení tohoto ocenění:
1. Umísti ocenění na svůj blog
2. Nezapomeň zahrnout i link osoby, která Ti ocenění udělila
3. Nominuj 7 nebo více blogů ( vždy obtížné)
4. Zanechej zprávu na jejich blogu, abys jim dal vědět, že mají na Tvém blogu ocenění

The nomination
Má nominace

0 komentářů: